Tímová práca
My a naši klienti spolupracujeme a vytvárame jeden tím, založený na spoločnom dosiahnutí vytýčených cieľov. Vzájomnú úctu a slušnosť považujeme za dôležitý predpoklad dobrej kooperácie so zákazníkmi, obchodnými partnermi, spolupracovníkmi i kolegami.
Kvalita a originalita
Kvalita a originalita spája najvyššie výrobné štandardy pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti. Usilujeme sa o poskytovanie služieb, ktoré sú kvalitnejšie v porovnaní s konkurenčnými subjektmi.
Zodpovednosť
Naša firma je riadená v súlade so zodpovednosťou voči našim zamestnancom, našej firmy ako celku a férovému jednaniu. Zodpovedným prístupom ku každodenným úlohám prispievame k výsledku celého tímu, a tým aj k zvýšeniu svojej dôveryhodnosti voči partnerom.
O nás

Kvalita a zodpovedný prístup je u nás na prvom mieste

Sme firma, ktorá už 13 rokov dodáva normované profesionálne detské interiérové ihriská a trampolínové centrá, ktoré prevádzkam dávajú možnosť prilákať rodičov s deťmi a umožniť rodičom oddych pri aktívnej hre ich detí.

Zabezpečujeme dodanie interiérových ihrísk na kľúč od konzultácie, v prípade nutnosti zamerania, návrhu a vizualizácie ihrísk, až po dodanie a profesionálnu montáž.
03_web
Prečo ihrisko od nás

Originalita a osobitý prístup

V našich interiérových ihriskách nájdete najmodernejšie prvky a moduly ako sú tobogány, šmykľavky, balančné prvky, pochôdzne siete, preliezačky, závesné moduly, trampolíny, bludiská, molitanové hračky a mnoho iného.
rokov skúseností
realizovaných projektov
revízií ihrísk